ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

گوهر | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 73,998 4.70
قیمت پایانی: 72,592 2.71

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 72,080 پایانی 72,592 1,917.00
بیشترین 73,999 کمترین 71,100
حجم 2.942 میلیون دفعات 846
حد قیمت 65,333 - 79,851 ارزش 213.57 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
288 تعداد خریدار 2
2.462 میلیون حجم خرید 480,127
192 تعداد فروشنده 1
1.307 میلیون حجم فروش 1.635 میلیون
1.155 میلیون تغییر مالکیت 1.155 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,375 خرید72,200 فروش74,900 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید72,000 فروش75,000 تعداد97 دستور1
دستور1 تعداد371 خرید69,424 فروش75,058 تعداد95 دستور1
دستور1 تعداد454 خرید66,000 فروش76,937 تعداد310 دستور1
دستور1 تعداد461 خرید65,000 فروش77,000 تعداد1,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.76 %
6 ماهه 20.62 %
9 ماهه 13.37 %
1 ساله 20.9 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 72,592 درصد تغییر : 2.71 حجم : 2.942 میلیون دفعات : 846
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 70,675 درصد تغییر : 0.95 حجم : 220,565 دفعات : 206
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 71,351 درصد تغییر : 1.28 حجم : 514,256 دفعات : 265
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 70,452 درصد تغییر : 0.95 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 374
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 69,791 درصد تغییر : 0.88 حجم : 1.674 میلیون دفعات : 372
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 70,411 درصد تغییر : 0.28 حجم : 302,651 دفعات : 178
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 70,214 درصد تغییر : 1.51 حجم : 448,853 دفعات : 283
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 71,292 درصد تغییر : 0.35 حجم : 551,824 دفعات : 288
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 71,545 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.008 میلیون دفعات : 390
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 71,504 درصد تغییر : 2.23 حجم : 1.115 میلیون دفعات : 536
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 69,943 درصد تغییر : 2.70 حجم : 503,970 دفعات : 302
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 68,102 درصد تغییر : 0.23 حجم : 1.616 میلیون دفعات : 288
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 67,943 درصد تغییر : 1.07 حجم : 1.711 میلیون دفعات : 331
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 67,226 درصد تغییر : 0.85 حجم : 376,228 دفعات : 212
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 67,800 درصد تغییر : 0.42 حجم : 279,269 دفعات : 236
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 520.00 70,720 حجم : 92,188 ارزش بازار : - تاریخ : 10:06
نماد : کاریس آخرین : 131.00 13,340 حجم : 179,810 ارزش بازار : - تاریخ : 10:07
نماد : اطلس آخرین : 1,028 246,016 حجم : 14,600 ارزش بازار : - تاریخ : 09:48
نماد : کاردان آخرین : 3,100 188,870 حجم : 20,845 ارزش بازار : - تاریخ : 10:02
نماد : آگاس آخرین : 216.00 77,850 حجم : 169,749 ارزش بازار : - تاریخ : 10:07
نماد : آساس آخرین : 3,344 187,040 حجم : 608 ارزش بازار : - تاریخ : 09:45
نماد : فیروزه آخرین : 870.00 167,000 حجم : 1,796 ارزش بازار : - تاریخ : 10:08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها