پالایشی یکم

پالایش | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 147,130 1.42
قیمت پایانی: 148,330 2.25

آخرین معامله

15:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 146,630 پایانی 148,330 3,260.00
بیشترین 151,000 کمترین 146,230
حجم 8.896 میلیون دفعات 11,950
حد قیمت 130,570 - 159,570 ارزش 1.32 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

15:33
حقیقی حقوقی
2,512 تعداد خریدار 1
8.875 میلیون حجم خرید 20,750
3,160 تعداد فروشنده 4
8.774 میلیون حجم فروش 121,939
101,189 تغییر مالکیت 101,189

عرضه و تقاضا

15:33
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,880 خرید147,130 فروش147,160 تعداد628 دستور1
دستور4 تعداد3,145 خرید147,100 فروش147,170 تعداد342 دستور2
دستور10 تعداد6,644 خرید147,050 فروش147,190 تعداد35 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید147,030 فروش147,200 تعداد10,628 دستور6
دستور18 تعداد4,082 خرید147,020 فروش147,210 تعداد1,149 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.14 %
6 ماهه 25.49 %
9 ماهه 4.55 %
1 ساله 50.57 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 145,070 درصد تغییر : 2.63 حجم : 9.943 میلیون دفعات : 12,987
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 141,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.559 میلیون دفعات : 3,859
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 141,350 درصد تغییر : 0.22 حجم : 1.559 میلیون دفعات : 3,859
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 141,660 درصد تغییر : 0.58 حجم : 2.24 میلیون دفعات : 4,909
تاریخ : 1402/09/02 پایانی : 142,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.255 میلیون دفعات : 5,119
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 142,490 درصد تغییر : 1.32 حجم : 3.255 میلیون دفعات : 5,119
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 140,640 درصد تغییر : 1.21 حجم : 2.828 میلیون دفعات : 5,766
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 142,360 درصد تغییر : 0.22 حجم : 2.935 میلیون دفعات : 5,482
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 142,050 درصد تغییر : 3.71 حجم : 2.554 میلیون دفعات : 5,455
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 147,530 درصد تغییر : 6.47 حجم : 5.026 میلیون دفعات : 7,472
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 138,560 درصد تغییر : 4.94 حجم : 6.218 میلیون دفعات : 9,248
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 145,760 درصد تغییر : 1.43 حجم : 4.989 میلیون دفعات : 6,996
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 147,870 درصد تغییر : 2.88 حجم : 6.48 میلیون دفعات : 8,049
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 152,260 درصد تغییر : 1.20 حجم : 9.145 میلیون دفعات : 10,238
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 150,450 درصد تغییر : 2.43 حجم : 9.568 میلیون دفعات : 10,479
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 3,233 194,950 حجم : 3.337 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : عیار آخرین : 1,234 72,387 حجم : 7.405 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : زر آخرین : 1,763 125,966 حجم : 300,259 ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : گوهر آخرین : 1,965 132,659 حجم : 787,898 ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : سرو آخرین : 1,910 130,630 حجم : 1.157 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کاریس آخرین : 289.00 22,396 حجم : 2.131 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : اطلس آخرین : 394.00 41,766 حجم : 4.437 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کاردان آخرین : 3,800 329,500 حجم : 69,940 ارزش بازار : - تاریخ : 14:54
نماد : آگاس آخرین : 1,799 127,839 حجم : 6.882 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آساس آخرین : 4,183 371,999 حجم : 373,052 ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها