پالایشی یکم

پالایش | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 95,000 0.08
قیمت پایانی: 95,150 0.24

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 95,150 پایانی 95,150 230.00
بیشترین 95,600 کمترین 94,850
حجم 9.018 میلیون دفعات 9,999
حد قیمت 85,430 - 104,410 ارزش 858.03 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
1,024 تعداد خریدار 14
4.437 میلیون حجم خرید 4.581 میلیون
3,844 تعداد فروشنده 7
8.52 میلیون حجم فروش 498,277
4.082 میلیون تغییر مالکیت 4.082 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد29,243 خرید94,980 فروش94,990 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد2,100 خرید94,950 فروش95,000 تعداد33,236 دستور10
دستور1 تعداد62 خرید94,930 فروش95,010 تعداد76,109 دستور15
دستور7 تعداد15,092 خرید94,920 فروش95,020 تعداد5,577 دستور11
دستور4 تعداد16,880 خرید94,910 فروش95,030 تعداد12,069 دستور7

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.35 %
6 ماهه 23.35 %
9 ماهه 37.58 %
1 ساله 35.66 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 95,150 درصد تغییر : 0.24 حجم : 9.018 میلیون دفعات : 9,999
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 94,920 درصد تغییر : 0.71 حجم : 12.52 میلیون دفعات : 10,787
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 94,250 درصد تغییر : 0.04 حجم : 15.924 میلیون دفعات : 13,391
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 94,210 درصد تغییر : 1.31 حجم : 18.696 میلیون دفعات : 15,158
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 95,460 درصد تغییر : 0.50 حجم : 14.77 میلیون دفعات : 11,246
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 95,940 درصد تغییر : 1.17 حجم : 15.934 میلیون دفعات : 12,083
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 94,830 درصد تغییر : 1.16 حجم : 14.507 میلیون دفعات : 11,378
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 95,940 درصد تغییر : 0.80 حجم : 17.453 میلیون دفعات : 13,030
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 95,180 درصد تغییر : 5.37 حجم : 46.458 میلیون دفعات : 32,557
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 90,330 درصد تغییر : 3.13 حجم : 24.469 میلیون دفعات : 17,558
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 93,250 درصد تغییر : 1.06 حجم : 26.618 میلیون دفعات : 22,893
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 94,250 درصد تغییر : 1.52 حجم : 22.935 میلیون دفعات : 18,959
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 92,840 درصد تغییر : 1.77 حجم : 42.18 میلیون دفعات : 31,533
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 91,230 درصد تغییر : 3.13 حجم : 31.57 میلیون دفعات : 25,317
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 88,460 درصد تغییر : 4.86 حجم : 43.021 میلیون دفعات : 28,859
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 887.00 117,600 حجم : 4.648 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : عیار آخرین : 254.00 42,365 حجم : 1.771 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : زر آخرین : 730.00 72,822 حجم : 129,552 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : گوهر آخرین : 690.00 83,176 حجم : 433,506 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : سرو آخرین : 220.00 77,040 حجم : 667,521 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : کاریس آخرین : 61.00 14,550 حجم : 1.658 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : اطلس آخرین : 1,150 269,988 حجم : 84,823 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : کاردان آخرین : 110.00 214,190 حجم : 30,135 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : آگاس آخرین : 250.00 84,410 حجم : 1.101 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : آساس آخرین : 422.00 207,002 حجم : 32,149 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها