نهال

نهال | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,945 7.28
قیمت پایانی: 18,890 6.97

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,900 پایانی 18,890 1,231.00
بیشترین 19,170 کمترین 18,590
حجم 682,393 دفعات 227
حد قیمت 16,989 - 20,763 ارزش 12.89 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
49 تعداد خریدار 2
208,197 حجم خرید 474,196
92 تعداد فروشنده -
682,393 حجم فروش -
474,196 تغییر مالکیت 474,196

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد627 خرید18,887 فروش18,950 تعداد1,531 دستور2
دستور1 تعداد8,455 خرید18,883 فروش18,968 تعداد264 دستور1
دستور1 تعداد9,382 خرید18,879 فروش18,970 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد7,185 خرید18,875 فروش18,984 تعداد26,473 دستور1
دستور1 تعداد6,312 خرید18,870 فروش18,985 تعداد50,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.14 %
6 ماهه 13.77 %
9 ماهه 32.76 %
1 ساله 5.2 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 18,890 درصد تغییر : 6.97 حجم : 682,393 دفعات : 227
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 17,659 درصد تغییر : 1.77 حجم : 5.729 میلیون دفعات : 708
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 17,352 درصد تغییر : 3.45 حجم : 5.197 میلیون دفعات : 762
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 16,774 درصد تغییر : 1.45 حجم : 2.288 میلیون دفعات : 444
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 16,535 درصد تغییر : 0.62 حجم : 1.133 میلیون دفعات : 323
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 16,434 درصد تغییر : 0.98 حجم : 2.069 میلیون دفعات : 382
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 16,597 درصد تغییر : 0.55 حجم : 1.282 میلیون دفعات : 321
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 16,507 درصد تغییر : 0.19 حجم : 1.135 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 16,538 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1.077 میلیون دفعات : 313
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 16,515 درصد تغییر : 0.79 حجم : 1.107 میلیون دفعات : 346
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 16,386 درصد تغییر : 0.09 حجم : 921,884 دفعات : 287
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 16,371 درصد تغییر : 0.18 حجم : 2.38 میلیون دفعات : 777
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 16,342 درصد تغییر : 1.75 حجم : 1.866 میلیون دفعات : 464
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 16,061 درصد تغییر : 2.53 حجم : 1.727 میلیون دفعات : 527
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 15,664 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.524 میلیون دفعات : 392
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 15,271 176,250 حجم : 2.136 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : عیار آخرین : 5,127 65,300 حجم : 2.747 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : زر آخرین : 7,802 115,601 حجم : 164,044 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : گوهر آخرین : 10,995 119,001 حجم : 647,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : سرو آخرین : 3,750 127,520 حجم : 448,947 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کاریس آخرین : 1,479 21,893 حجم : 1.468 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اطلس آخرین : 12,240 405,998 حجم : 173,792 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کاردان آخرین : 15,230 326,000 حجم : 5,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آگاس آخرین : 8,779 124,722 حجم : 1.702 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آساس آخرین : 7,448 366,540 حجم : 88,254 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها