پشتوانه طلای لوتوس

طلا | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 105,130 5.40
قیمت پایانی: 104,130 4.40

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 102,900 پایانی 104,130 4,384.00
بیشترین 105,200 کمترین 102,810
حجم 16.027 میلیون دفعات 4,252
حد قیمت 93,717 - 114,543 ارزش 1.669 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
1,280 تعداد خریدار 4
16.002 میلیون حجم خرید 25,461
818 تعداد فروشنده 3
3.753 میلیون حجم فروش 12.275 میلیون
12.249 میلیون تغییر مالکیت 12.249 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد150 خرید103,644 فروش105,240 تعداد306 دستور6
دستور1 تعداد5,831 خرید103,500 فروش105,350 تعداد50 دستور1
دستور2 تعداد5,815 خرید102,000 فروش105,370 تعداد306 دستور6
دستور1 تعداد100 خرید101,300 فروش105,391 تعداد474 دستور1
دستور1 تعداد35,000 خرید101,010 فروش105,400 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.49 %
6 ماهه 20.32 %
9 ماهه 14.42 %
1 ساله 21.3 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 104,130 درصد تغییر : 4.40 حجم : 16.027 میلیون دفعات : 4,252
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 99,746 درصد تغییر : 0.50 حجم : 987,270 دفعات : 1,108
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 100,244 درصد تغییر : 0.13 حجم : 1.222 میلیون دفعات : 1,046
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 100,115 درصد تغییر : 0.83 حجم : 1.384 میلیون دفعات : 1,107
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 99,290 درصد تغییر : 0.38 حجم : 947,901 دفعات : 937
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 99,669 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1.451 میلیون دفعات : 1,079
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 99,648 درصد تغییر : 1.25 حجم : 1.92 میلیون دفعات : 1,580
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 100,910 درصد تغییر : 0.66 حجم : 3.519 میلیون دفعات : 1,571
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 100,251 درصد تغییر : 0.78 حجم : 5.01 میلیون دفعات : 2,582
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 101,042 درصد تغییر : 2.12 حجم : 4.87 میلیون دفعات : 3,015
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 98,945 درصد تغییر : 2.04 حجم : 3.512 میلیون دفعات : 2,379
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 96,970 درصد تغییر : 0.63 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 1,516
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 96,359 درصد تغییر : 1.43 حجم : 4.13 میلیون دفعات : 1,646
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 94,997 درصد تغییر : 0.75 حجم : 1.381 میلیون دفعات : 882
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 95,716 درصد تغییر : 0.19 حجم : 1.345 میلیون دفعات : 1,039
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 530.00 70,710 حجم : 68,128 ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : کاریس آخرین : 105.00 13,366 حجم : 76,312 ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : اطلس آخرین : 1,047 245,997 حجم : 11,794 ارزش بازار : - تاریخ : 09:28
نماد : کاردان آخرین : 4,030 187,940 حجم : 18,167 ارزش بازار : - تاریخ : 09:22
نماد : آگاس آخرین : 90.00 77,976 حجم : 83,319 ارزش بازار : - تاریخ : 09:29
نماد : آساس آخرین : 4,611 189,300 حجم : 8,643 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : فیروزه آخرین : 1,030 168,900 حجم : 107 ارزش بازار : - تاریخ : 09:03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها