پشتوانه طلای لوتوس

طلا | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 81,600 2.32
قیمت پایانی: 83,534 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 81,140 پایانی 83,534 0.00
بیشترین 81,700 کمترین 80,830
حجم 1.578 میلیون دفعات 2,323
حد قیمت 74,086 - 90,548 ارزش 131.82 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد41,300 خرید80,508 فروش80,600 تعداد300 دستور1
دستور2 تعداد1,725 خرید80,506 فروش80,641 تعداد688 دستور2
دستور3 تعداد2,290 خرید80,505 فروش80,795 تعداد3,307 دستور1
دستور2 تعداد1,900 خرید80,504 فروش80,829 تعداد244 دستور1
دستور3 تعداد322 خرید80,500 فروش80,848 تعداد2,450 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.72 %
6 ماهه 1.15 %
9 ماهه 29.81 %
1 ساله 127.3 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 83,534 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 2,323
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,910 63,000 حجم : 1.8 میلیون ارزش بازار : 25.064 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,520 147,330 حجم : 206,573 ارزش بازار : 14.65 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 30,880 129,800 حجم : 83,582 ارزش بازار : 6.47 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها