زرفام

زرفام | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 18,378 7.00
قیمت پایانی: 18,247 7.67

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,290 پایانی 18,247 1,515.00
بیشترین 18,396 کمترین 18,183
حجم 1.703 میلیون دفعات 298
حد قیمت 16,557 - 20,235 ارزش 31.08 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
56 تعداد خریدار 1
502,711 حجم خرید 1.201 میلیون
45 تعداد فروشنده 1
503,485 حجم فروش 1.2 میلیون
774.00 تغییر مالکیت 774.00

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید18,271 فروش18,400 تعداد1,400 دستور1
دستور2 تعداد344 خرید18,251 فروش18,599 تعداد25 دستور1
دستور2 تعداد1,300 خرید18,250 فروش18,600 تعداد6,600 دستور2
دستور2 تعداد766 خرید18,245 فروش18,610 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید18,220 فروش18,620 تعداد10,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.91 %
6 ماهه 13.85 %
9 ماهه 36.04 %
1 ساله 85.37 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 18,247 درصد تغییر : 7.67 حجم : 1.703 میلیون دفعات : 298
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 19,762 درصد تغییر : 0.42 حجم : 472,506 دفعات : 176
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 19,846 درصد تغییر : 1.79 حجم : 370,964 دفعات : 277
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 20,207 درصد تغییر : 1.60 حجم : 321,761 دفعات : 239
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 19,888 درصد تغییر : 1.89 حجم : 418,016 دفعات : 247
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 19,520 درصد تغییر : 0.98 حجم : 2.781 میلیون دفعات : 204
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 19,330 درصد تغییر : 1.18 حجم : 2.768 میلیون دفعات : 246
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 19,560 درصد تغییر : 0.04 حجم : 81,786 دفعات : 120
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 19,552 درصد تغییر : 0.50 حجم : 11.567 میلیون دفعات : 965
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 19,651 درصد تغییر : 0.04 حجم : 196,548 دفعات : 151
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 19,644 درصد تغییر : 2.85 حجم : 5.19 میلیون دفعات : 310
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 19,100 درصد تغییر : 0.09 حجم : 387,396 دفعات : 154
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 19,118 درصد تغییر : 1.06 حجم : 362,933 دفعات : 217
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 18,917 درصد تغییر : 2.48 حجم : 744,902 دفعات : 318
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 19,398 درصد تغییر : 2.06 حجم : 719,700 دفعات : 238
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 15,271 176,250 حجم : 2.136 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : عیار آخرین : 5,127 65,300 حجم : 2.747 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : زر آخرین : 7,802 115,601 حجم : 164,044 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : گوهر آخرین : 10,995 119,001 حجم : 647,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : سرو آخرین : 3,750 127,520 حجم : 448,947 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کاریس آخرین : 1,479 21,893 حجم : 1.468 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اطلس آخرین : 12,240 405,998 حجم : 173,792 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کاردان آخرین : 15,230 326,000 حجم : 5,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آگاس آخرین : 8,779 124,722 حجم : 1.702 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آساس آخرین : 7,448 366,540 حجم : 88,254 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها