صندوق واسطه گری مالی یکم

دارایکم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 225,770 1.35
قیمت پایانی: 224,400 0.74

آخرین معامله

1402/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 221,470 پایانی 224,400 1,640.00
بیشترین 225,950 کمترین 220,840
حجم 9.133 میلیون دفعات 11,896
حد قیمت 200,490 - 245,030 ارزش 2.049 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/13
حقیقی حقوقی
2,608 تعداد خریدار 7
8.772 میلیون حجم خرید 360,755
4,144 تعداد فروشنده 9
8.346 میلیون حجم فروش 786,552
425,797 تغییر مالکیت 425,797

عرضه و تقاضا

1402/03/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد2,871 خرید225,720 فروش225,770 تعداد1,122 دستور2
دستور5 تعداد21,019 خرید225,710 فروش225,770 تعداد6,950 دستور7
دستور3 تعداد1,767 خرید225,690 فروش225,770 تعداد6,950 دستور7
دستور2 تعداد5,023 خرید225,670 فروش225,790 تعداد2,405 دستور5
دستور3 تعداد1,767 خرید225,690 فروش225,820 تعداد23 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.77 %
6 ماهه 138.01 %
9 ماهه 129.17 %
1 ساله 108.24 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 224,400 درصد تغییر : 0.74 حجم : 9.133 میلیون دفعات : 11,896
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 222,760 درصد تغییر : 1.42 حجم : 10.278 میلیون دفعات : 12,444
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 225,960 درصد تغییر : 1.59 حجم : 15.15 میلیون دفعات : 17,847
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 222,430 درصد تغییر : 2.45 حجم : 14.62 میلیون دفعات : 16,070
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 217,110 درصد تغییر : 4.49 حجم : 23.812 میلیون دفعات : 22,085
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 227,310 درصد تغییر : 1.20 حجم : 14.528 میلیون دفعات : 20,477
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 230,060 درصد تغییر : 1.51 حجم : 15.095 میلیون دفعات : 22,285
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 233,580 درصد تغییر : 0.79 حجم : 28.282 میلیون دفعات : 32,641
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 231,750 درصد تغییر : 5.40 حجم : 34.102 میلیون دفعات : 32,387
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 219,870 درصد تغییر : 1.81 حجم : 27.016 میلیون دفعات : 26,930
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 215,960 درصد تغییر : 0.30 حجم : 24.745 میلیون دفعات : 27,544
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 215,310 درصد تغییر : 4.18 حجم : 38.56 میلیون دفعات : 31,701
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 206,670 درصد تغییر : 1.17 حجم : 29.498 میلیون دفعات : 26,921
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 204,280 درصد تغییر : 7.22 حجم : 30.82 میلیون دفعات : 25,315
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 190,520 درصد تغییر : 6.00 حجم : 23.051 میلیون دفعات : 24,635
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 106.00 198,268 حجم : 1.877 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : عیار آخرین : 445.00 74,395 حجم : 4.014 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : زر آخرین : 181.00 129,760 حجم : 240,730 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : گوهر آخرین : 43.00 135,300 حجم : 860,364 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : سرو آخرین : 1,120 131,260 حجم : 527,932 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : کاریس آخرین : 118.00 23,674 حجم : 5.482 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : اطلس آخرین : 1,504 434,034 حجم : 174,895 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : کاردان آخرین : 3,100 351,840 حجم : 25,599 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : آگاس آخرین : 1,330 134,286 حجم : 1.403 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : آساس آخرین : 2,470 372,500 حجم : 94,723 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها