صندوق واسطه گری مالی یکم

دارایکم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 122,750 36.39
قیمت پایانی: 192,970 0.00

آخرین معامله

1401/01/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 117,010 پایانی 192,970 0.00
بیشترین 123,500 کمترین 116,600
حجم 31.881 میلیون دفعات 64,534
حد قیمت 152,730 - 186,670 ارزش 6.152 هزار میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/01/08
حقیقی حقوقی
13,947 تعداد خریدار 11
8.405 میلیون حجم خرید 1.301 میلیون
12,329 تعداد فروشنده 5
9.628 میلیون حجم فروش 77,628
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/01/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/01/08 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,730 85,264 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : عیار آخرین : 1,514 31,000 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : زر آخرین : 2,077 53,097 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : گوهر آخرین : 880.00 59,709 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : سرو آخرین : 3,420 74,060 حجم : 764,526 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 21,260 189,020 حجم : 102,265 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها