ص س در سهام افق ملت

افق ملت | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 122,440 10.68
قیمت پایانی: 122,040 10.97

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 136,050 پایانی 122,040 15,040.00
بیشترین 122,980 کمترین 121,100
حجم 6,351 دفعات 30
حد قیمت 127,730 - 156,110 ارزش 775.1 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
70 تعداد خریدار 1
30,574 حجم خرید 102,548
144 تعداد فروشنده -
133,122 حجم فروش -
102,548 تغییر مالکیت 102,548

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد2,552 خرید136,000 فروش137,760 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد80 خرید135,900 فروش137,770 تعداد43 دستور1
دستور1 تعداد40 خرید135,010 فروش137,780 تعداد840 دستور2
دستور1 تعداد40 خرید134,890 فروش138,000 تعداد208 دستور1
دستور1 تعداد42 خرید134,880 فروش138,460 تعداد2,647 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.78 %
6 ماهه 10.8 %
9 ماهه 169.03 %
1 ساله 289.59 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 139,750 درصد تغییر : 1.95 حجم : 44,022 دفعات : 233
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 137,080 درصد تغییر : 3.41 حجم : 133,122 دفعات : 286
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 141,920 درصد تغییر : 1.56 حجم : 85,301 دفعات : 237
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 144,170 درصد تغییر : 0.04 حجم : 131,872 دفعات : 251
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 144,220 درصد تغییر : 0.24 حجم : 102,116 دفعات : 306
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 144,570 درصد تغییر : 0.29 حجم : 79,392 دفعات : 273
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 144,990 درصد تغییر : 2.90 حجم : 128,747 دفعات : 372
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 149,320 درصد تغییر : 3.64 حجم : 491,555 دفعات : 565
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 144,080 درصد تغییر : 0.15 حجم : 135,608 دفعات : 390
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 143,860 درصد تغییر : 0.52 حجم : 105,684 دفعات : 306
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 143,110 درصد تغییر : 0.98 حجم : 109,477 دفعات : 369
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 144,530 درصد تغییر : 4.51 حجم : 211,053 دفعات : 473
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 138,300 درصد تغییر : 3.22 حجم : 246,657 دفعات : 631
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 133,980 درصد تغییر : 7.42 حجم : 374,206 دفعات : 694
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 144,710 درصد تغییر : 2.53 حجم : 89,046 دفعات : 366
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 7,600 61,310 حجم : 894,596 ارزش بازار : 24.432 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 22,350 143,500 حجم : 122,527 ارزش بازار : 14.25 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها