آرمان سپهر آشنا

آسام | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری مختلط )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری مختلط

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 113,000 10.34
قیمت پایانی: 102,412 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 111,990 پایانی 102,412 0.00
بیشترین 114,000 کمترین 110,000
حجم 37,190 دفعات 65
حد قیمت 1 - 229,506 ارزش 3.81 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
23 تعداد خریدار 1
21,770 حجم خرید 4,590
15 تعداد فروشنده 1
13,250 حجم فروش 13,110
8,520 تغییر مالکیت 8,520

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300 خرید111,500 فروش111,780 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید111,014 فروش112,578 تعداد880 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید111,013 فروش112,600 تعداد190 دستور1
دستور1 تعداد90 خرید111,009 فروش113,000 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید111,000 فروش117,000 تعداد60 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.93 %
6 ماهه 10.56 %
9 ماهه 107.98 %
1 ساله 142.07 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 102,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,190 دفعات : 65
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : صنوین آخرین : 2,180 104,700 حجم : 2,850 ارزش بازار : 10.436 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : ثروتم آخرین : 2,059 90,814 حجم : 22,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها