گواهی اعتبار مولد رفاه0201

گام020113 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق مشارکت بانک مرکزی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق مشارکت بانک مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 883,900 0.18
قیمت پایانی: 883,900 0.18

آخرین معامله

1401/06/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 883,900 پایانی 883,900 1,550.00
بیشترین 883,900 کمترین 883,900
حجم 14,000 دفعات 1
حد قیمت 839,710 - 928,090 ارزش 12.37 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/06/30
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 14,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 14,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/06/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد100,000 خرید884,900 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.78 %
6 ماهه 2.78 %
9 ماهه 2.78 %
1 ساله 2.78 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 883,900 درصد تغییر : 0.18 حجم : 14,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 882,350 درصد تغییر : 0.29 حجم : 19,300 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 879,770 درصد تغییر : 0.12 حجم : 111,000 دفعات : 3
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 878,740 درصد تغییر : 0.41 حجم : 15,400 دفعات : 2
تاریخ : 1401/06/13 پایانی : 875,150 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1,400 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 873,550 درصد تغییر : 0.34 حجم : 95,700 دفعات : 12
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 870,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/07 پایانی : 870,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/06 پایانی : 870,600 درصد تغییر : 0.42 حجم : 400,000 دفعات : 16
تاریخ : 1401/06/05 پایانی : 867,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/02 پایانی : 867,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/01 پایانی : 867,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/31 پایانی : 867,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/30 پایانی : 867,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/29 پایانی : 867,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اگ001254 آخرین : 89,000 980,000 حجم : 200,006 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/25
نماد : اگ010155 آخرین : 87,000 997,000 حجم : 430,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/28
نماد : اگ010518 آخرین : 127,586 998,500 حجم : 380,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/30
نماد : اگ010719 آخرین : 104,574 987,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اگ010819 آخرین : 5,000 970,500 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گام010813 آخرین : 25,100 956,660 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/02
نماد : اگ020318 آخرین : 572.00 855,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/02
نماد : گام020213 آخرین : 18,800 870,800 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/30
نماد : گام011261 آخرین : 6,710 897,510 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/30
نماد : گام020361 آخرین : 33,940 867,940 حجم : 10 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/02
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها