صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18

صنوآور12 | اوراق - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1402/11/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 3 میلیون دفعات 300
حد قیمت 950,000 - 1.05 میلیون ارزش 3 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/11/30
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 30,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 30,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1402/11/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,000 خرید950,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0 %
9 ماهه 0 %
1 ساله 0 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/11/30 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 میلیون دفعات : 300
تاریخ : 1402/11/09 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 میلیون دفعات : 300
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 میلیون دفعات : 300
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 میلیون دفعات : 300
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها