صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

صنفت1312 | اوراق - بورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت خصوصی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت خصوصی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.035 میلیون 3.51
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1400/06/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.035 میلیون پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1.035 میلیون کمترین 1.035 میلیون
حجم 10 میلیون دفعات 1,000
حد قیمت 954,750 - 1.055 میلیون ارزش 10 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/06/28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 100
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 100
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/06/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد25,000 خرید1,000,000 فروش1,020,000 تعداد100 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.5 %
6 ماهه 0.5 %
9 ماهه 0.5 %
1 ساله 0.5 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 میلیون دفعات : 1,000
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 میلیون دفعات : 1,000
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 میلیون دفعات : 1,000
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 میلیون دفعات : 1,000
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اروند06 آخرین : 10,000 1,000,000 حجم : 25,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/11
نماد : صینا205 آخرین : 12,390 992,400 حجم : 986 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/24
نماد : اروند10 آخرین : 3,492 1.01 میلیون حجم : 524 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : اروند11 آخرین : 39,000 1.012 میلیون حجم : 188 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/21
نماد : ماهان01 آخرین : 66,581 943,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/17
نماد : اروند04 آخرین : 15,828 1.004 میلیون حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/18
نماد : اروند05 آخرین : 19,997 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/04/20
نماد : افاد4 آخرین : 19,335 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/31
نماد : اروند01 آخرین : 70,000 980,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/30
نماد : اروند09 آخرین : 38,382 956,800 حجم : 10,010 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها