صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18

صرازی505 | اوراق - بورس
کانی غیر فلزی ( تولید شیشه )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

تولید شیشه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1402/03/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 6 میلیون دفعات 600
حد قیمت 950,000 - 1.05 میلیون ارزش 6 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/09
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
14 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 14
14.00 تغییر مالکیت 14.00

عرضه و تقاضا

1402/03/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد15,000 خرید990,000 فروش1,000,000 تعداد15,000 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0 %
9 ماهه 0 %
1 ساله 0 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6 میلیون دفعات : 600
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها