صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18

صبهمن502 | اوراق - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 5.26
قیمت پایانی: 950,000 0.00

آخرین معامله

1403/01/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 950,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 7 میلیون دفعات 700
حد قیمت 935,750 - 1.034 میلیون ارزش 6.65 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/01/27
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1403/01/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید975,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.07 %
6 ماهه 3.68 %
9 ماهه 3.68 %
1 ساله 3.68 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/01/27 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 میلیون دفعات : 700
تاریخ : 1402/12/28 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 میلیون دفعات : 700
تاریخ : 1402/10/13 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 میلیون دفعات : 700
تاریخ : 1402/10/10 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 میلیون دفعات : 700
تاریخ : 1402/10/09 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 میلیون دفعات : 700
تاریخ : 1402/10/03 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 میلیون دفعات : 700
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 میلیون دفعات : 700
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 میلیون دفعات : 700
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : صایپا012 آخرین : - 957,000 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/29
نماد : صخود041 آخرین : 8,000 1,000,000 حجم : 12,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/26
نماد : صخود401 آخرین : 60,000 1,000,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/22
نماد : صبهمن052 آخرین : 50,000 1,000,000 حجم : 3 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/19
نماد : صیبا503 آخرین : 50,000 900,000 حجم : 3 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : صخود0411 آخرین : - 1,000,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1402/10/10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها