صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

صایپا012 | اوراق - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 میلیون 0.00
قیمت پایانی: 1 میلیون 0.00

آخرین معامله

1400/02/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 میلیون پایانی 1 میلیون 0.00
بیشترین 1 میلیون کمترین 1 میلیون
حجم 20 دفعات 1
حد قیمت 950,002 - 1.05 میلیون ارزش 20 میلیون
حجم مبنا - حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/19
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 170,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 170,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد8,472 خرید1,000,001 فروش1,005,000 تعداد981 دستور1
دستور1 تعداد5,250 خرید1,000,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 2.46 %
9 ماهه 2.67 %
1 ساله 9.89 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 9 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها