اجاره تابان سپهر14031126

تابان04 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1399/12/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 6 میلیون دفعات 62
حد قیمت 1 - 10 میلیون ارزش 6 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/5
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 4
20 حجم خرید 10.9 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 10.9 میلیون
20.00 تغییر مالکیت 20.00

عرضه و تقاضا

1399/12/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0 %
9 ماهه 0 %
1 ساله 0 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6 میلیون دفعات : 62
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6 میلیون دفعات : 62
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6 میلیون دفعات : 62
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مبین015 آخرین : 16,100 944,400 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/9
نماد : کیش1402 آخرین : 120,000 1.1 میلیون حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/3
نماد : صفارس307 آخرین : 8,000 907,500 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/22
نماد : صفارس037 آخرین : 5,500 1.045 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 09:07
نماد : صبا1401 آخرین : 150,524 988,550 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : شستا993 آخرین : 9,000 991,000 حجم : 21 ارزش بازار : - تاریخ : 09:31
نماد : شستا005 آخرین : 89,016 1,000,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : شستا002 آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : شستا001 آخرین : - 1.101 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/25
نماد : حریل02 آخرین : 31,385 982,701 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها