گام بانک تجارت0203

اگ020318 | اوراق - بورس
اوراق تامین مالی ( اوراق مشارکت بانک مرکزی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق مشارکت بانک مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 855,000 0.07
قیمت پایانی: 855,000 0.07

آخرین معامله

1401/07/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 855,000 پایانی 855,000 572.00
بیشترین 855,000 کمترین 855,000
حجم 50,000 دفعات 11
حد قیمت 812,250 - 897,750 ارزش 42.75 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/02
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
150 حجم خرید 49,850
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 50,000
150.00 تغییر مالکیت 150.00

عرضه و تقاضا

1401/07/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد100,000 خرید851,950 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.73 %
6 ماهه 3.73 %
9 ماهه 3.73 %
1 ساله 3.73 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 855,000 درصد تغییر : 0.07 حجم : 50,000 دفعات : 11
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 854,428 درصد تغییر : 0.11 حجم : 71,554 دفعات : 12
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 853,500 درصد تغییر : 0.49 حجم : 3,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 849,314 درصد تغییر : 0.05 حجم : 159 دفعات : 3
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 848,901 درصد تغییر : 0.05 حجم : 40,100 دفعات : 8
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 848,500 درصد تغییر : 0.12 حجم : 153,006 دفعات : 38
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 847,469 درصد تغییر : 0.18 حجم : 73,563 دفعات : 12
تاریخ : 1401/06/14 پایانی : 845,938 درصد تغییر : 0.13 حجم : 419,279 دفعات : 82
تاریخ : 1401/06/13 پایانی : 847,010 درصد تغییر : 0.24 حجم : 101,100 دفعات : 21
تاریخ : 1401/06/12 پایانی : 845,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 350 دفعات : 2
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 845,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اگ001254 آخرین : 89,000 980,000 حجم : 200,006 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/25
نماد : اگ010155 آخرین : 87,000 997,000 حجم : 430,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/28
نماد : اگ010518 آخرین : 127,586 998,500 حجم : 380,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/30
نماد : اگ010719 آخرین : 104,574 987,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اگ010819 آخرین : 5,000 970,500 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گام010813 آخرین : 25,100 956,660 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/02
نماد : گام020213 آخرین : 18,800 870,800 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/30
نماد : گام020113 آخرین : 1,550 883,900 حجم : 14,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/30
نماد : گام011261 آخرین : 6,710 897,510 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/30
نماد : گام020361 آخرین : 33,940 867,940 حجم : 10 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/02
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها