اسناد خزانه-م12بودجه98-001111

اخزا812 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 887,000 3.99
قیمت پایانی: 852,991 0.00

آخرین معامله

11:01
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 886,800 پایانی 852,991 0.00
بیشترین 887,000 کمترین 886,800
حجم 47,882 دفعات 9
حد قیمت 841,985 - 930,615 ارزش 40.84 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:01
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 5,082
1 تعداد فروشنده 1
950 حجم فروش 4,132
950.00 تغییر مالکیت 950.00

عرضه و تقاضا

11:01
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد14,918 خرید886,800 فروش887,000 تعداد20,006 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید885,000 فروش889,900 تعداد12,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید876,000 فروش889,990 تعداد6,000 دستور2
دستور1 تعداد7 خرید875,001 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,000 خرید875,000 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.04 %
6 ماهه 6.62 %
9 ماهه 12 %
1 ساله 10.73 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا817 آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا815 آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:59
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا813 آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها