اسناد خزانه-م23بودجه97-000824

اخزا723 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 900,001 6.06
قیمت پایانی: 848,562 0.00

آخرین معامله

1400/02/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 900,001 پایانی 848,562 0.00
بیشترین 900,001 کمترین 900,001
حجم 37,395 دفعات 8
حد قیمت 856,798 - 946,986 ارزش 31.73 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/19
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
100 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
100 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,500 خرید900,003 فروش901,891 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید900,002 فروش906,489 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد6 خرید900,001 فروش906,490 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد6,725 خرید899,347 فروش906,500 تعداد2,600 دستور1
دستور1 تعداد55 خرید899,001 فروش910,000 تعداد25,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.43 %
6 ماهه 6.11 %
9 ماهه 12.73 %
1 ساله 11.95 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,241 704,101 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:19
نماد : اخزا902 آخرین : 54,004 712,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:18
نماد : اخزا821 آخرین : 2,574 599,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 2,017 605,030 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 229.00 776,000 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 11:13
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 11:06
نماد : اخزا815 آخرین : 668.00 792,800 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:18
نماد : اخزا814 آخرین : 5,528 803,500 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا813 آخرین : 5,973 816,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها