اسناد خزانه-م23بودجه97-000824

اخزا723 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 873,336 2.92
قیمت پایانی: 848,562 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 873,336 پایانی 848,562 0.00
بیشترین 874,000 کمترین 873,336
حجم 37,395 دفعات 8
حد قیمت 828,457 - 915,661 ارزش 31.73 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 13,805
1 تعداد فروشنده 2
110 حجم فروش 13,695
110.00 تغییر مالکیت 110.00

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد15,000 خرید873,336 فروش876,500 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید873,335 فروش879,980 تعداد2,417 دستور1
دستور1 تعداد333 خرید873,333 فروش879,990 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید873,180 فروش897,200 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید871,001 فروش900,700 تعداد20 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.97 %
6 ماهه 7.64 %
9 ماهه 7.79 %
1 ساله 21.36 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 140.00 681,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:39
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 30,155 738,702 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا817 آخرین : 33,326 753,401 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 31,361 757,980 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:24
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 24,015 777,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا813 آخرین : 25,794 790,500 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها