اسناد خزانه-م18بودجه97-000525

اخزا718 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 914,000 4.35
قیمت پایانی: 875,907 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 914,000 پایانی 875,907 0.00
بیشترین 914,000 کمترین 914,000
حجم 1,156 دفعات 3
حد قیمت 867,058 - 958,326 ارزش 1.01 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
6 حجم خرید 6
1 تعداد فروشنده -
12 حجم فروش -
6.00 تغییر مالکیت 6.00

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد24,994 خرید913,222 فروش921,000 تعداد12 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید913,221 فروش923,000 تعداد390 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید913,219 فروش923,216 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد17,539 خرید883,729 فروش930,000 تعداد20,000 دستور1
دستور17 تعداد170 خرید867,058 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.51 %
6 ماهه 4.75 %
9 ماهه 8.68 %
1 ساله 21.13 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 875,907 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,156 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 140.00 681,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:39
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 30,155 738,702 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا817 آخرین : 33,326 753,401 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 31,361 757,980 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:24
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 24,015 777,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا813 آخرین : 25,794 790,500 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها