اختیارخ پارسان-16000-00/02/15

ضسان2007 | اختیار معامله - بورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,150 252.46
قیمت پایانی: 610 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 610
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 610
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 610
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 610
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 610
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 610
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 610

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 610
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 305
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 152.5
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 101.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 61
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 30.5
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 15.25

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) -10 1,070 -452.5 1,725 -
حمایت 2 (S2) 1,070 1,394.7 -381.61 1,937.5 -
حمایت 1 (S1) 840 1,595.3 -310.80 2,575 955
نقطه پیوت (PP) 1,920 1,920 1,920 2,787.5 1,977.5
مقاومت 1 (R1) 1,690 2,244.7 1,530.80 3,425 1,805
مقاومت 2 (R2) 2,770 2,445.3 1,601.61 3,637.5 -
مقاومت 3 (R3) 2,540 2,770 1,672.5 4,275 -