پاکدیس

غدیس2 | سهام - فرابورس
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر ( زیرگروه تولید نوشیدنی و آبمیوه )
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیرگروه تولید نوشیدنی و آبمیوه

وضعیت:

ممنوع-bourse.motevaghef

آخرین قیمت: 5,183 0.04
قیمت پایانی: 5,183 0.04

آخرین معامله

1396/08/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,183 پایانی 5,183 2.00
بیشترین 5,183 کمترین 5,183
حجم 5.788 میلیون دفعات 1
حد قیمت 7,502 - 8,290 ارزش 29.999 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/08/27
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 5.788 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 5.788 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/08/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.062 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1396/08/27 پایانی : 5,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.788 میلیون دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بهپاک آخرین : 11.00 3,498 حجم : 45,562 ارزش بازار : 12.279 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/26
نماد : غشهداب آخرین : 17.00 1,080 حجم : - ارزش بازار : 3.999 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/15
نماد : گزسکه آخرین : - 34,500 حجم : 11,300 ارزش بازار : 1.697 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/19
نماد : غنیلی آخرین : - 18,950 حجم : 56,000 ارزش بازار : 1.895 هزار میلیارد تاریخ : 09:05
نماد : غویتا آخرین : 110.00 11,998 حجم : 1.966 میلیون ارزش بازار : 7.285 هزار میلیارد تاریخ : 1398/04/9
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها