بانک‌پارسیان‌

وپارس2 | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( زیر گروه سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,100 2.61
قیمت پایانی: 4,100 2.61

آخرین معامله

1399/07/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,100 پایانی 4,100 110.00
بیشترین 4,100 کمترین 4,100
حجم 197.022 میلیون دفعات 1
حد قیمت 3,848 - 4,252 ارزش 807.791 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/07/23
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 197.022 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 197.022 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/07/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
640.994 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 4,100 درصد تغییر : 2.38 حجم : 197.022 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/07/02 پایانی : 4,200 درصد تغییر : 16.67 حجم : 13.16 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 5,040 درصد تغییر : 11.58 حجم : 1.56 میلیارد دفعات : 3
تاریخ : 1399/05/29 پایانی : 5,700 درصد تغییر : 20.00 حجم : 59 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1398/12/12 پایانی : 4,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 میلیون دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وانصار آخرین : 2.00 2,088 حجم : - ارزش بازار : 20.86 هزار میلیارد تاریخ : 1399/02/17
نماد : سمایه آخرین : - 1,226 حجم : 10,000 ارزش بازار : 38.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : وگردش آخرین : 45.00 758 حجم : 2.793 میلیون ارزش بازار : 127.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/2
نماد : وثامن آخرین : - 1,000 حجم : - ارزش بازار : 1.5 هزار میلیارد تاریخ : 1395/03/19
نماد : وملل آخرین : 12,252 13,451 حجم : 24.242 میلیون ارزش بازار : 81.549 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها