گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی ( شرکتهای صنعتی چند رشته ای )
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,000 4.17
قیمت پایانی: 34,640 0.23

نمودار شمعی پیشینه نماد

نمودار حجمی پیشینه نماد

نمودار شمعی روز نماد

نمودار حجمی روز نماد