سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

زکوثر | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( - )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,200 4.36
قیمت پایانی: 20,650 2.23

آخرین معامله

1399/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9.662 میلیون پایانی 20,650 470.00
بیشترین 199.483 میلیارد کمترین 21,150
حجم 9.662 میلیون دفعات 4,188
حد قیمت 20,070 - 22,170 ارزش 199.483 میلیارد
حجم مبنا 2.421 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/1
حقیقی حقوقی
1,083 تعداد خریدار 4
9.051 میلیون حجم خرید 610,616
2,414 تعداد فروشنده 4
9.579 میلیون حجم فروش 83,078
530,416 تغییر مالکیت 530,416

عرضه و تقاضا

1399/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد963 خرید20,190 فروش20,190 تعداد1,331 دستور8
دستور1 تعداد249 خرید20,180 فروش20,200 تعداد1,191 دستور7
دستور2 تعداد6,799 خرید20,130 فروش20,250 تعداد16,042 دستور2
دستور1 تعداد250 خرید20,120 فروش20,300 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید20,110 فروش20,500 تعداد3 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 55
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,114
سود نقدی 700
درصد توزیع 62.84 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 52.15 % رتبه 106
6 ماهه 14.91 % رتبه 45
9 ماهه 62.73 % رتبه 45
1 ساله 62.73 % رتبه 77
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
56.788 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.33

P/B

% 17.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/01 پایانی : 20,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.662 میلیون دفعات : 4,188
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 20,650 درصد تغییر : 2.23 حجم : 9.662 میلیون دفعات : 4,188
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 21,120 درصد تغییر : 2.54 حجم : 1.08 میلیون دفعات : 271
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 21,670 درصد تغییر : 2.78 حجم : 1.424 میلیون دفعات : 467
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 22,290 درصد تغییر : 4.83 حجم : 5.037 میلیون دفعات : 1,802
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 23,420 درصد تغییر : 4.72 حجم : 4.961 میلیون دفعات : 2,660
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 24,580 درصد تغییر : 2.54 حجم : 6.592 میلیون دفعات : 3,452
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 25,220 درصد تغییر : 2.63 حجم : 6.655 میلیون دفعات : 3,880
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 25,900 درصد تغییر : 3.19 حجم : 10.803 میلیون دفعات : 5,208
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 25,100 درصد تغییر : 3.34 حجم : 7.067 میلیون دفعات : 3,320
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 24,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.438 میلیون دفعات : 3,110
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 24,290 درصد تغییر : 4.74 حجم : 9.438 میلیون دفعات : 3,110
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 23,190 درصد تغییر : 4.98 حجم : 4.33 میلیون دفعات : 1,343
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 22,090 درصد تغییر : 1.52 حجم : 5.053 میلیون دفعات : 3,462
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 21,760 درصد تغییر : 1.09 حجم : 5.351 میلیون دفعات : 3,218
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زقیام آخرین : 33.00 3,355 حجم : 4 میلیون ارزش بازار : 19.349 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها