حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف ( خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف )
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 10,990 4.97
قیمت پایانی: 10,840 3.53

مشخصات

شرکت

نام شرکت : حفاری شمال سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : [email protected] وب سایت : http://www.ndco.ir

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 48610000

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان دل افروز، پلاک2127
دورنگار :

(021) 48613626

دفتر امور سهام
تلفن :

(021) 48610000

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان دل افروز، پلاک2127
دورنگار :

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : حفاری شمال نام کوتاه نماد : حفاری4 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : B1 گروه نماد : IRO1HSHM0004 کد ISIN : IRO1HSHM0008
نام : حفاری شمال نام کوتاه نماد : حفاری نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : N1 گروه نماد : IRO1HSHM0001 کد ISIN : IRO1HSHM0008
نام : حفاری شمال نام کوتاه نماد : حفاری3 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : Y1 گروه نماد : IRO1HSHM0003 کد ISIN : IRO1HSHM0008
نام : حفاری شمال نام کوتاه نماد : حفاری2 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : O1 گروه نماد : IRO1HSHM0002 کد ISIN : IRO1HSHM0008

اعضای هیات مدیره

سال 1399 | تاریخ : 1399/02/29
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : مسعود عیدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 4072554960
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : احمد خاوری مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 43040101
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : مسعود عیدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 4072554960
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سمت و سوی توسعه ایرانیان نام : فاضل جمال زاده مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 4230475497
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : حبیب اله فیضی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 4199960279
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : بیمه سلامت ایران نام : مرتضی شهبازی نیا مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 4539676131
سال 1397 | تاریخ : 1397/09/26
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : مسعود عیدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 4072554960
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : محمود شریفیان مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 1286425123
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : مسعود عیدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 4072554960
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تامین اجتماعی نام : فاضل جمال زاده مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 4230475497
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : کریم بروفرد مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 3341257152
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : حمد فرهمینی فراهانی مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 5449772831
سال 1397 | تاریخ : 1397/08/28
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : مسعود عیدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 4072554960
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : محمود شریفیان مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 1286425123
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : مسعود عیدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 4072554960
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تامین اجتماعی نام : علی اصغر کسنوی یزدی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 901091200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : کریم بروفرد مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 3341257152
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : حمد فرهمینی فراهانی مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 5449772831
سال 1397 | تاریخ : 1397/02/05
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : حمید رضا گلپایگانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 2181098174
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : محمود شریفیان مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 1286425123
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : حمید رضا گلپایگانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 2181098174
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تامین اجتماعی نام : علی اصغر کسنوی یزدی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 901091200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : کریم بروفرد مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 3341257152
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : حمد فرهمینی فراهانی مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 5449772831
سال 1396 | تاریخ : 1396/07/17
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : حمید رضا گلپایگانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 2181098174
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : محمود شریفیان مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 1286425123
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : حمید رضا گلپایگانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 2181098174
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تامین اجتماعی نام : علی اصغر کسنوی یزدی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 901091200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : یوسف خلیلی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : حمد فرهمینی فراهانی مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 5449772831
سال 1395 | تاریخ : 1395/12/23
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : حمید رضا گلپایگانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 2181098174
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : محمود شریفیان مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 1286425123
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : حمید رضا گلپایگانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 2181098174
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تامین اجتماعی نام : علی اصغر کسنوی یزدی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 901091200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : یوسف خلیلی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : اعلام نشده اعلام نشده مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1395 | تاریخ : 1395/10/27
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : حمید رضا گلپایگانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 2181098174
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : اعلام نشده اعلام نشده مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : حمید رضا گلپایگانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 2181098174
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تامین اجتماعی نام : علی اصغر کسنوی یزدی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 901091200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : یوسف خلیلی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : اعلام نشده اعلام نشده مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1395 | تاریخ : 1395/08/09
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 71788190
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : حمید رضا گلپایگانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 2181098174
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تامین اجتماعی نام : علی اصغر کسنوی یزدی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 901091200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : اسفندیار جهانگیری آردکپان مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 71788190
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : اکبر آبکار اصفهانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 1286821800
سال 1395 | تاریخ : 1395/05/06
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 71788190
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : محمدحسن تولایی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 1062579488
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : سیدعزت الله حجازی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نیروهای مسلح نام : علی اصغر کسنوی یزدی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 901091200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : اسفندیار جهانگیری آردکپان مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : اکبر آبکار اصفهانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 1286821800
سال 1395 | تاریخ : 1395/04/23
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 71788190
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : عباس ملکی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 450976580
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 71788190
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نیروهای مسلح نام : علی اصغر کسنوی یزدی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 901091200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : اسفندیار جهانگیری آردکپان مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : اکبر آبکار اصفهانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 1286821800
سال 1395 | تاریخ : 1395/02/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : سیدعزت الله حجازی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران نام : محمدحسن تولایی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 1062579488
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام : سیدعزت الله حجازی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نیروهای مسلح نام : علی اصغر کسنوی یزدی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 901091200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا نام : اسفندیار جهانگیری آردکپان مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام : اکبر آبکار اصفهانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 1286821800