نیروترانس‌

بنیرو | سهام - بورس
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی ( تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی )
گروه:

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

زیر گروه:

تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 55,360 4.99
قیمت پایانی: 58,250 0.03

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ